Om een sociale woning te kunnen huren, moet u zich eerst inschrijven op de wachtlijst van Wonen Regio Kortrijk. Inschrijven kan enkel op ons kantoor tijdens de openingsuren.

Voorwaarden

Ingeschreven in register

U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Ingeschreven zijn in het wachtregister is niet voldoende.

Leeftijd

U kunt alleen inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar. Bent u nog geen 18 jaar maar woont u begeleid zelfstandig? Dan kunt u uitzonderlijk toch inschrijven. U moet hiervoor wel een bewijs binnenbrengen van een erkende dienst van begeleid zelfstandig wonen.

Bent u een ontvoogde minderjarige? Dan kunt u ook inschrijven. Breng hiervoor wel uw vonnis mee.

Inkomen

Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of vervangingsinkomen.

We kijken naar het inkomen van uw meest recente aanslagbiljet van de belastingen. Had je toen geen inkomen ? Dan kijken we naar je huidig inkomen. Dat wil zeggen:

 • Inschrijven in 2022 ? We kijken naar uw inkomen op uw meest recente aanslagbiljet.

Hoe hoog mag uw inkomen zijn?

Voor 2021 mag uw inkomen niet hoger zijn dan:

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2021

Alleenstaande

28.105 euro

Alleenstaande met handicap

30.460 euro

Iedere andere persoon zonder kinderen

42.156 euro

Verhoging per persoon ten laste*

2.356 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op uw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt betaald.
 • uw kind dat regelmatig bij u verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt betaald.
 • iemand die erkend is als +66% invalide.

Vanaf 2020 tellen we nu ook het inkomen mee van de volgende inwoners :

 • Het inkomen van ongehuwde kinderen vanaf 18 jaar. Het inkomen van ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen als ze ouder zijn dan 65 jaar of erkend zijn als +66% invalide.

Eigendom

U mag geen andere woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of gedeeltelijk of volledig in vruchtgebruik hebben in binnen- en buitenland. U mag geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. U mag ook geen woning of bouwgrond in vruchtgebruik gegeven hebben. Deze voorwaarde geldt voor iedereen die bij u komt wonen.

U of iemand van uw gezin mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarbij iemand een woning of perceel bestemd voor woningbouw heeft ingebracht.

Er zijn een paar uitzonderingen op deze regels. U kunt toch inschrijven als:

 • u een eigendom deelt met uw ex-partner. U bent nu nog gehuwd maar u gaat scheiden en de woning verkopen.
 • uw woning in een zone ligt waar wonen niet is toegelaten.
 • uw woning wordt onteigend waardoor je er niet kan blijven wonen.
 • uw woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard werd en u verplicht moet verhuizen. Dit gebeurde maximum twee maanden voor uw inschrijving.
 • uw woning niet is aangepast aan uw fysieke beperking.
 • u het beheer van jouw woning verliest door een faillissement.
 • u hebt de woning of bouwgrond kosteloos verworven door een erfenis of schenking. U moet de woning verkopen binnen het jaar nadat u de sociale woning huurt, u mag geen eigenaar meer zijn van de woning of bouwgrond.

Nederlands

Als u bij ons langskomt of met ons belt dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands opgesteld.

We controleren of u genoeg Nederlands spreekt. Maar niet alleen u. Iedereen die bij u komt wonen en ouder is dan 18 jaar moet genoeg Nederlands spreken.

Spreekt u niet genoeg Nederlands dan verwijzen we u door naar het Agentschap Integratie & Inburgering Online: www.integratie-inburgering.be (Via hun lokale afdeling: West-Vlaanderen: President Kennedypark 30, 8500 Kortrijk; telefoon 056 74 21 50) 

Vanaf 1 januari 2023 moet een sociale huurder de Nederlandse taal kennen op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen. U hebt dit niveau twee jaar na de start van uw huurovereenkomst. (De regel nu is A1 binnen één jaar na de start van uw huurovereenkomst.)

Huurt u twee jaar en hebt u niveau A2 Nederlands niet? Dan kan u bij Wonen Regio Kortrijk uitstel van één jaar vragen. Voldoet u nadien nog niet? Dan kan u een administratieve geldboete krijgen.

Nieuwe huurdersverplichting: inschrijven bij VDAB vóór 1 april 2023

Vanaf 1 januari 2023 moet u zich inschrijven bij VDAB als u nog niet werkt. Op deze manier  wil de Vlaamse Regering uw kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij

vergroten. Deze verplichting geldt voor jou en je echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie je al één jaar samenwoont.

Wat is de nieuwe verplichting?

Je moet je inschrijven als werkzoekende bij VDAB. 

Wie moet zich inschrijven bij VDAB?

Je moet je inschrijven bij VDAB als je (nu of in de toekomst):

 • niet werkt (als werknemer of zelfstandige)
 • tussen 18 jaar en 65 jaar bent
 • nog niet bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB

Je leest op de volgende pagina hoe je inschrijft bij VDAB.

Wie moet zich niet inschrijven bij VDAB?

 • Ontvang je een leefloon van het OCMW? Neem contact op met het OCMW. Het OCMW volgt deze stappen dan met je op. 
 • Ben je arbeidsongeschikt, invalide of heb je een erkende handicap? Dan moet je niet voldoen aan deze verplichting. Wonen Regio Kortrijk zal dit nagaan.

Opgelet: wijzigt je situatie in de toekomst (bv. je werkt niet langer of je bent niet langer arbeidsongeschikt)? Dan kan het zijn dat je wel moet voldoen en je wel moet inschrijven bij VDAB om aan de huurdersverplichting te voldoen.

Tegen wanneer moet je je inschrijven?

Je hebt tot en met 31 maart 2023 de tijd om je inschrijving bij VDAB in orde te maken.

Wat gebeurt als ik me niet inschrijf?

Vanaf 1 april 2023 gebeuren er controles bij alle huurders. Voldoe je niet aan deze verplichting? Dan verwittigen wij de toezichthouder die je een administratieve geldboete kan opleggen.

Heb je vragen over deze verplichting?

Heb je vragen? Ben je niet zeker of je moet inschrijven bij VDAB? Contacteer ons tijdens de kantooruren op het nummer 056/26.02.20 of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Je kan je op verschillende manieren inschrijven: 

 1. Bij voorkeur online via de QR-code hieronder of via de ‘Schrijf je in’-knop op www.vdab.be. Let op: het is niet voldoende om een VDAB-account aan te maken; je moet je inschrijven als werkzoekende.

 2. Telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700 en dit elke werkdag van 08.00 tot 16.30. Een VDAB-bemiddelaar helpt je verder met je inschrijving. Je kan op dit nummer niet terecht voor vragen over de verplichting en wetswijziging!
 3. Via een werkwinkel van VDAB: www.vdab.be/contact. Breng deze brief mee.

 Opgelet! Wil je je als derdelander inschrijven

 • Ga dan steeds naar een VDAB kantoor: www.vdab.be/contact
 • Breng deze brief, je identiteitskaart en je verblijfsdocumenten mee.

Wat kan VDAB voor je doen na je inschrijving?

VDAB wil iedereen een kans geven op een zinvolle en duurzame loopbaan. Werk biedt structuur, eigenwaarde en betrokkenheid in een altijd bewegende maatschappij. Daarom wil VDAB jou ondersteunen in jouw zoektocht naar werk.  

Vacatures 

VDAB bezorgt je vacatures (al meteen van bij de start of later in je traject). Daarmee wil VDAB je helpen in je zoektocht naar werk.

Tewerkstellingspremies

VDAB onderzoekt met jou of je in aanmerking komt voor bepaalde tewerkstellingspremies.

Opleiding

Om je kansen op werk te vergroten, kun je kosteloos opleidingen volgen. Bovendien geniet je van een aantal financiële voordelen. Ook biedt VDAB taalcursussen aan als je nog niet zo goed Nederlands spreekt

Gelijke kansen

Je hebt recht op gelijke kansen: VDAB is er voor iedereen. Bij VDAB ben je in goede handen, VDAB gelooft dat iedereen kan slagen.

Privacy

Je hebt recht op privacy. Als je ingeschreven bent bij VDAB, gebruikt VDAB je gegevens om je zo goed mogelijk te helpen in je zoektocht naar werk. Je kan die gegevens altijd bekijken en aanpassen. Het is ook belangrijk te weten dat VDAB je gegevens niet zomaar gebruikt: VDAB gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens, ook de medische. Meer info vind je in de privacyverklaring van VDAB.

Welke documenten meebrengen?

Inschrijvingsformulier

Het belangrijkste document is het inschrijvingsformulier. Vul dit zeer goed in. Iedereen van uw gezin die ouder is dan 25 jaar moet het formulier ondertekenen.

Het inschrijvingsformulier kunt u hier downloaden

Identiteitskaart

Breng een fotokopie van de identiteitskaarten van alle gezinsleden boven de 18 jaar mee.

Bent u nog geen 18 jaar en woont u onder begeleiding zelfstandig?
Dan heeft u een attest nodig van de dienst die u begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.

Inkomen

Indien u werkt, kijken we naar uw meest recente aanslagbiljet van de belastingen. Wij vragen dit zelf elektronisch op. 

Uitzonderingen:

 • Heeft u geen volledig jaar gewerkt? Dan moet u naast uw inkomstenattest ook een 'verklaring op eer geen inkomsten' indienen voor die maanden waarin u geen inkomen had. 
 • Werkt u pas sinds dit jaar? Bezorg ons uw loonfiche van de laatste 3 maanden.

U brengt deze documenten mee bij uw inschrijving of mailt ze ons.

U hebt een vervangingsinkomen

Wij kijken naar de attesten die voor u van toepassing zijn. Wij kunnen deze attesten zelf elektronisch opvragen:

 • Attest OCMW-leefloon. 
 • Attest van uitkering bij ziekte.
 • Attest van invaliditeitsuitkering.
 • Attest van uitkering bij werkloosheid.
 • Pensioenfiche met het volledige bedrag voor 1 jaar.

U en uw gezinsleden hebben geen inkomen

U moet een ‘verklaring op eer geen inkomsten’ invullen. 

Gezin

Wij vragen het attest van uw gezinssamenstelling elektronisch op. In sommige gevallen moet u ons extra documenten bezorgen.

U hebt kinderen die niet bij u gedomicilieerd zijn maar u hebt wel co-ouderschap

 • U en de andere ouder moeten een verklaring op erewoord ondertekenen dat u co-ouderschap hebt over de kinderen. 
 • Bezorg ons daarnaast ook de attesten die voor u van toepassing zijn:
 • Een kopie van het vonnis bij co-ouderschap of omgangsrecht.
 • Een uitspraak dringende en voorlopige maatregelen van de vrederechter of kortgedingrechter of de notariële akte.

U hebt een handicap

Wonen Regio Kortrijk heeft aangepaste woningen voor rolstoelgebruikers. Om in aanmerking te komen voor een aangepaste woning moet u ons een medisch attest bezorgen dat u of een van uw gezinsleden rolstoelgebonden is en dat een aangepaste woning noodzakelijk is. 

Nieuwstraat 13
8500 Kortrijk

056/260.220

Elke werkdag van
08u30 tot 12u00
en van 14u tot 17u

Op dinsdag tot 18u
Op vrijdag tot 16u30

Bezoektijden - Enkel op afspraak!

 • Ma: van 08u30 tot 11u30
 • Di: van 14u00 tot 18u00
 • Wo: van 08u30 tot 11u30
 • Do: van 08u30 tot 11u30
 • Vr: van 08u30 tot 11u30

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.